Regulamin programu Karta VIP (osoby prywatne, przedszkola, szkoły, firmy, stowarzyszenia, gminy, instytucje itp.)

1. Kartę VIP może otrzymać każdy klient, który zrealizuje minimum jedną imprezę w Tipiland. Klienci którzy zorganizowali imprezę/imprezy w Tipiland przed wprowadzeniem Karty VIP, na życzenie otrzymują Kartę z rabatami wynikającym z ilości zorganizowanych do tej pory imprez oraz poleceń znajomym.

2. Rodzic posiadający kartę VIP otrzymuje rabat podstawowy w wysokości 5% od ceny podstawowej, za każdą kolejną imprezę urodzinową organizowaną w Tipiland. Rabaty sumują się, czyli przy organizacji drugich urodzin – 5%, trzecich urodzin – 10%, czwartych urodzin – 15% itd.

3. Pożyczasz swoją Kartę VIP znajomej osobie, a ta otrzyma jednorazowy rabat w wysokości 5% od ceny podstawowej na organizowaną u nas imprezę urodzinową. *

4. Za imprezę urodzinową Znajomego z wykorzystaniem pożyczonej Karty VIP, właścicielowi Karty przyznawany jest 1 punkt/1% rabatu na organizację własnej imprezy do wykorzystania jednorazowo. Rabaty te dodawane są do rabatów podstawowych wynikających z organizacji kolejnych imprez w Tipilandzie.

5. Punkty zgromadzone na koncie można wykorzystać w dowolnie wybranym momencie.

6. Przy organizacji jednej imprezy można skorzystać z rabatu w wysokości 5% na podstawie jednej pożyczonej Karty.

7. W przypadku  organizacji imprez przez przedszkola, szkoły, firmy, stowarzyszenia, gminy, instytucje itp., posiadacz Karty otrzymuje każdorazowo niezmienny rabat w wysokości 7% od ceny organizacji imprezy.

8. Rabaty w programie Karta VIP nie sumują się z rabatami i promocjami programu Zgrana Rodzina. Klient może wybrać korzystniejszą dla niego na daną chwilę ofertę.

8. Tipiland zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, które będą na bieżąco wprowadzane na stronę internetową www.tipiland.pl

*Korzystać z rabatów na podstawie pożyczonej Karty VIP może osoba, przedszkole, szkoła, firma, stowarzyszenie, gmina, instytucja itp. nie posiadająca własnej Karty VIP.